Výuka hry na lyru a muzikoterapie

•   individuální lekce hry na lyru
•   výuka vhodná pro začátečníky i pokročilé
•   hra na lyru s prvky muzikoterapie
•   možnost kombinace lyry se zpěvem
•   skupinová výuka, hudební workshopy
•   kurzy a umělecká setkání
•   k dispozici nástroje k zapůjčení
•   ladění a' = 432Hz
•   podrobnosti dle individuální domluvy